منو سرو اروپایی برای اولین بار در ایران توسط تشریفات ردکارپت عرضه شده، خدمات مجالس ردکارپت این افتخار را دارد که با برگزاری دوره تخصصی پذیرایی اروپایی در ایران توسط سرآشپز سلطنتی دربار بلژیک جناب آقای فرانسوآ ژوبین علم و دانش این نوع سرو و تخصص لازم را به کشور وارد کرده و از این پس خدمات مجالس ردکارپت آمادگی پذیرایی اروپایی از مجالس فوق لوکس شما عزیزان را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید